Ogólne

Podsumowanie stażu – I i II grupa

Dzięki dofinansowaniu z Programu Leonardo da Vinci 30 osób z terenu Miasta Nowego Sącza, zarejestrowanych w SUP jako bezrobotne, które nie posiadają doświadczenia zawodowego lub których kwalifikacje i umiejętności nie znajdują odbioru na obecnym rynku pracy, w podziale na dwie 15-osobowe grupy odbyło 9-tygodniowy staż w Bad Freienwalde (Niemcy) w termi

Podsumowanie stażu – I grupa

W okresie 25.02.2013r. – 26.04.2013r. I grupa uczestników (5 kobiet i 10 mężczyzn) projektu pn. „Sądeczanin bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych” odbywało 9-tygodniowy staż w Bad Freienwalde.

Zostać przedsiębiorcą. Spotkanie w SUP.

Przedsiębiorczość była głównym motywem spotkania, które odbyło się 7 czerwca br. w Sądeckim Urzędzie Pracy. Spotkanie odbyło się w ramach III Małopolskiego Dnia Uczenia się.

Przygotowanie pedagogiczne

Uczestnicy projektu pn. „Sądeczanin bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych” przed wyjazdem na 9-tygodniowy staż do Bad Freienwalde wzięli udział w przygotowaniu pedagogicznym, które odbyło się w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w terminach:

Przygotowanie językowe z języka niemieckiego

W terminach 06.02.2013r. – 19.02.2013r., 10.04.2013r. – 23.04.2013r. oraz 12.06.2013 r. – 25.06.2013 r. w Szkole Językowej PERFECT ENGLISH (ul. Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz) odbyło się szkolenie pn. „Przygotowanie językowe” dla trzech 15-osobowych grup uczestników projektu pn.

Subskrybuj zawartość