Ogólne

GENERACJA Y. (NIE)STRACONE POKOLENIE

- Pokolenie Y wchodzi w dorosłość z kryzysem tożsamości. Jest neurotyczne, narcystyczne i niepewne norm moralnych – twierdzi prof. Krzysztof Wielecki. Wykład znanego socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego był punktem wyjścia gorącej dyskusji o szansach pokolenia zwanego „generacją Y” na współczesnym rynku pracy.

Przedostatni etap. Rekrutacja na finiszu.

To już przedostatni etap naboru do pracy w galerii Trzy Korony. 14 sierpnia w Sądeckim Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie z osobami, które pomyślnie przeszły rekrutację i oczekują tylko na podpisanie umowy o pracę.

Podsumowanie stażu – I i II grupa

Dzięki dofinansowaniu z Programu Leonardo da Vinci 30 osób z terenu Miasta Nowego Sącza, zarejestrowanych w SUP jako bezrobotne, które nie posiadają doświadczenia zawodowego lub których kwalifikacje i umiejętności nie znajdują odbioru na obecnym rynku pracy, w podziale na dwie 15-osobowe grupy odbyło 9-tygodniowy staż w Bad Freienwalde (Niemcy) w termi

Podsumowanie stażu – I grupa

W okresie 25.02.2013r. – 26.04.2013r. I grupa uczestników (5 kobiet i 10 mężczyzn) projektu pn. „Sądeczanin bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych” odbywało 9-tygodniowy staż w Bad Freienwalde.

Zostać przedsiębiorcą. Spotkanie w SUP.

Przedsiębiorczość była głównym motywem spotkania, które odbyło się 7 czerwca br. w Sądeckim Urzędzie Pracy. Spotkanie odbyło się w ramach III Małopolskiego Dnia Uczenia się.

Subskrybuj zawartość