Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w Działaniu 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wniosek Sądeckiego Urząd Pracy w Nowym Sączu otrzymał rekomendację do dofinansowania w wysokości 1 064 024,71 zł na realizację projektu pn. „Nowy Sącz – Nowa firma” skierowanego do 40 osób bezrobotnych z terenu miasta Nowego Sącza, w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Pomoc w ramach projektu skierowana będzie wyłącznie do osób w wieku 18-24 lata oraz osób w wieku 50-64 lata.

Działania w ramach projektu obejmą bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Realizację projektu planuje się na okres 01.06.2012 – 31.07.2014.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w następujących terminach:

  • 01.07.2012 r. - 31.08.2012 r. - I edycja
  • 01.01.2013 r. - 28.02.2013 r. - II edycja

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie udzielane są w Dziale Programów i Współpracy: pok. 306 tel. 018 442 91 10 w. 334

Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.