Aktualności


Wesołych Świąt

 

Limit środków Funduszu Pracy został w całości rozdysponowany.

Sądecki Urząd Pracy informuje, że limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2014r. na wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej został już w całości rozdysponowany.

Wytworzył: Anna Michalik

Sądecki Urząd Pracy wydał planowaną ilość bonów stażowych i zatrudnieniowych

Sądecki Urząd Pracy informuje, że wydał zainteresowanym bezrobotnym planowaną na 2014 r. ilość bonów stażowych i zatrudnieniowych.

W związku z powyższym do czasu zwrotu i rozliczenia bonów już wydanych nie możemy przyznawać bonów kolejnym osobom.

Zmiany związane z udzielaniem pomocy de minimis

Szanowni Przedsiębiorcy:

Uprzejmie informujemy, iż od 01.07.2014 r. uległy zmianie zasady udzielania pomocy publicznej przez Sądecki Urząd Pracy.

Sądecki Rynek Pracy 11/2014

Upór, wytrwałość, konsekwencja – tymi cechami muszą się wyróżniać ludzie biznesu, w tym laureaci naszego konkursu Mój sposób na biznes. Poświęcamy im dużo miejsca w najnowszym wydaniu miesięcznika Sądecki Rynek Pracy.

PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy to najważniejsze założenia II etapu programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie II”.

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY – PASJA NAGRODZONA

Jarosław Gargula, właściciel firmy ZTSH TISBUD, został laureatem I nagrody w konkursie Mój sposób na biznes. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Marty Mordarskiej przyznała trzy nagrody i osiem wyróżnień.

FASCYNACJA SPRZĘTEM CIĘŻKIM

Akcja: Dobry Pracodawca

Drodzy pracodawcy. Zapraszamy do udziału w Akcji: Dobry Pracodawca organizowanej przez firmę Ingeus Sp. z o.o. w partnerstwie z wojewódzkim i powiatowymi urzędami pracy.

100 TYSIĘCY NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE. ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW!

100 tysięcy złotych – taką kwotę uzyskał Sądecki Urząd Pracy na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat. Środki te pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

27 maja weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa wprowadza szereg nowych instrumentów, wprowadza także funkcję doradcy klienta i ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnych.