Aktualności


Nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Sądecki Urząd Pracy informuje, że od dnia 04. 03.2015r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie staży, które realizowane będą w projekcie pozakonkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Osoby, które będą mogły być kierowane na staż w ramach projektu muszą spełniać m.in. poniższe warunki:

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Sądecki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników do wyczerpania przyznanych środków nie dłużej niż do 31 października 2015 r.

Informacja o realizacji programu "staże".

Pracodawcy i Bezrobotni!

Sądecki Urząd Pracy informuje, że aktualnie program „staże” może być realizowany wyłącznie w ramach bonów stażowych, tj. dla osób do 30 roku życia.

Limit środków FP na podjęcie działalności gospodarczej został w całości rozdysponowany.

Sądecki Urząd Pracy informuje, że limit środków Funduszu Pracy przeznaczony na wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej został już w całości rozdysponowany.

PLANY NA ROK 2015. POSIEDZENIE RADY ZATRUDNIENIA

8,2 mln złotych – taką kwotą dysponować będzie Sądecki Urząd Pracy w 2015 roku na wsparcie osób bezrobotnych i przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. To o milion więcej niż w roku ubiegłym.

SĄDECKI URZĄD PRACY NAGRODZONY

Sądecki Urząd Pracy został nagrodzony w konkursie ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka - Kamysza. Nagrodzone zostały urzędy pracy za „najlepsze wdrożenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia”.

Zmiany związane z udzielaniem pomocy de minimis

Szanowni Przedsiębiorcy:

Uprzejmie informujemy, iż od 01.07.2014 r. uległy zmianie zasady udzielania pomocy publicznej przez Sądecki Urząd Pracy.

Sądecki Rynek Pracy 01/2015

„Ambasador Małopolskich Urzędów Pracy 2015” – taki tytuł otrzymał SUP podczas konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. To niejedne wyróżnienie: SUP otrzymał także nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór do programu „KONSERWATOR”

Od 3 lutego 2015 r. rozpoczęła się rekrutacja osób na staże zawodowe na rok 2015 w projekcie "Konserwator Bis - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia".

SUP AMBASADOREM URZĘDÓW PRACY

„Ambasador Małopolskich Urzędów Pracy 2015” – taki tytuł otrzymał Sądecki Urząd Pracy. Miasto Nowy Sącz zostało wyróżnione za zaangażowanie w realizację projektów wspierających mieszkańców regionu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.