Aktualności


Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Sądecki Urząd Pracy informuje, że otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 210 tys. zł na realizację programu refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Sądecki Urząd Pracy informuje, że otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu kierowanego do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Informacja dla pracodawców i bezrobotnych.

Sądecki Urząd Pracy informuje, że limit środków przeznaczonych w 2014 r. na realizację staży został już w całości rozdysponowany oraz, że wydał zainteresowanym bezrobotnym planowaną na 2014 r. ilość bonów stażowych i zatrudnieniowych.

Sądecki Urząd Pracy wydał planowaną ilość bonów stażowych i zatrudnieniowych

Sądecki Urząd Pracy informuje, że wydał zainteresowanym bezrobotnym planowaną na 2014 r. ilość bonów stażowych i zatrudnieniowych.

W związku z powyższym do czasu zwrotu i rozliczenia bonów już wydanych nie możemy przyznawać bonów kolejnym osobom.

Zmiany związane z udzielaniem pomocy de minimis

Szanowni Przedsiębiorcy:

Uprzejmie informujemy, iż od 01.07.2014 r. uległy zmianie zasady udzielania pomocy publicznej przez Sądecki Urząd Pracy.

Szkolenie „Grafika i animacja komputerowa z reklamą i tworzeniem stron www” - zakwalifikowane osoby

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że w związku z przeprowadzoną rekrutacją na szkolenie pn. „Grafika i animacja komputerowa z reklamą i tworzeniem stron www” zakwalifikowały się osoby posiadające nr ewidencyjne:

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Sądecki Urząd Pracy, jak co roku włącza się w promocję i organizację działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK).

VII edycja konkursu "MÓJ SPOSÓB NA BIZNES"

Sądecki Urząd Pracy informuje, że na ogłoszoną VII Edycję Konkursu pn. "MÓJ SPOSÓB NA BIZNES" wpłyneło 36 prac konkursowych. Wszytkie zgłoszone prace spełniły wymagania formalne i zostały zakwalifikowane do drugiego etapu procesu oceny, tj. oceny merytorycznej.

Szkolenie pn. „Przedstawiciel handlowy”

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że w związku z przeprowadzoną rekrutacją na szkolenie pn. „Przedstawiciel handlowy” zakwalifikowały się następujące osoby:

Sądecki Rynek Pracy 9/2014

Ile jest powodów, że Polacy zarabiają 4 razy mniej niż mieszkańcy Europy Zachodniej? Co najmniej 21 – odpowiada prezes Fakro Ryszard Florek. Szczegóły w najnowszym numerze miesięcznika Sądecki Rynek Pracy.