Aktualności


Ostateczny nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Sądecki Urząd Pracy ogłasza ostateczny nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników do dnia 31 października 2014 r.

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Sądecki Urząd Pracy informuje, że otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 210 tys. zł na realizację programu refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Sądecki Urząd Pracy informuje, że otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu kierowanego do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Informacja dla pracodawców i bezrobotnych.

Sądecki Urząd Pracy informuje, że limit środków przeznaczonych w 2014 r. na realizację staży został już w całości rozdysponowany oraz, że wydał zainteresowanym bezrobotnym planowaną na 2014 r. ilość bonów stażowych i zatrudnieniowych.

Sądecki Urząd Pracy wydał planowaną ilość bonów stażowych i zatrudnieniowych

Sądecki Urząd Pracy informuje, że wydał zainteresowanym bezrobotnym planowaną na 2014 r. ilość bonów stażowych i zatrudnieniowych.

W związku z powyższym do czasu zwrotu i rozliczenia bonów już wydanych nie możemy przyznawać bonów kolejnym osobom.

Zmiany związane z udzielaniem pomocy de minimis

Szanowni Przedsiębiorcy:

Uprzejmie informujemy, iż od 01.07.2014 r. uległy zmianie zasady udzielania pomocy publicznej przez Sądecki Urząd Pracy.

VII EDYCJA KONKURSU pn.: “MÓJ SPOSÓB NA BIZNES”

Sądecki Urząd Pracy informuje, że Kapituła VII Edycji Konkursu “Mój sposób na biznes” zakończyła ocenę Prac Konkursowych.

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystej Konferencji podsumowującej Konkurs w dniu 7 listopada 2014 roku.

„Droga do działalności gospodarczej z SUP”

Sądecki Urząd Pracy serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne pn. „Droga do działalności gospodarczej z SUP”, które organizowane jest w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce.

Szkolenie „Grafika i animacja komputerowa z reklamą i tworzeniem stron www” - zakwalifikowane osoby

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że w związku z przeprowadzoną rekrutacją na szkolenie pn. „Grafika i animacja komputerowa z reklamą i tworzeniem stron www” zakwalifikowały się osoby posiadające nr ewidencyjne:

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Sądecki Urząd Pracy, jak co roku włącza się w promocję i organizację działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK).