Aktualności


„MÓJ SPOSÓB NA BIZNES” po raz siódmy

Siedem” uchodzi za liczbę szczęśliwą. Siódemka może się okazać bardzo szczęśliwa dla sądeckich przedsiębiorców, którzy wezmą udział w VII edycji konkursu „Mój sposób na biznes”. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe i nieodpłatną promocję w mediach.

Dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Sądecki Urząd Pracy informuje, że otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu kierowanego do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Informacja dla pracodawców i bezrobotnych.

Sądecki Urząd Pracy informuje, że limit środków przeznaczonych w 2014 r. na realizację staży został już w całości rozdysponowany oraz, że wydał zainteresowanym bezrobotnym planowaną na 2014 r. ilość bonów stażowych i zatrudnieniowych.

Sądecki Urząd Pracy wydał planowaną ilość bonów stażowych i zatrudnieniowych

Sądecki Urząd Pracy informuje, że wydał zainteresowanym bezrobotnym planowaną na 2014 r. ilość bonów stażowych i zatrudnieniowych.

W związku z powyższym do czasu zwrotu i rozliczenia bonów już wydanych nie możemy przyznawać bonów kolejnym osobom.

Limit środków Funduszu Pracy na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy został rozdysponowany.

Sądecki Urząd Pracy informuje, że limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy w 2014 r. został już w całości rozdysponowany.

Zmiany związane z udzielaniem pomocy de minimis

Szanowni Przedsiębiorcy:

Uprzejmie informujemy, iż od 01.07.2014 r. uległy zmianie zasady udzielania pomocy publicznej przez Sądecki Urząd Pracy.

Ogłoszenie o naborze na szkolenie „Grafika i animacja komputerowa z reklamą i tworzeniem stron www”

Dział Usług Rynku Pracy informuje, iż w okresie od 30.09.2014 r. do 07.10.2014 r prowadzi nabór na szkolenie pn. „Grafika i animacja komputerowa z reklamą i tworzeniem stron www”.

Ostateczny nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Sądecki Urząd Pracy ogłasza ostateczny nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Akcja: Dobry Pracodawca

Drodzy pracodawcy. Zapraszamy do udziału w Akcji: Dobry Pracodawca organizowanej przez firmę Ingeus Sp. z o.o. w partnerstwie z wojewódzkim i powiatowymi urzędami pracy.

Nabór na szkolenie pn. „Przedstawiciel handlowy”.

Dział Usług Rynku Pracy informuje, iż w okresie od 11.09.2014 r. do 23.09.2014 r. prowadzi nabór na szkolenie pn. „Przedstawiciel handlowy”.