Aktualności


„MÓJ SPOSÓB NA BIZNES” po raz siódmy

Siedem” uchodzi za liczbę szczęśliwą. Siódemka może się okazać bardzo szczęśliwa dla sądeckich przedsiębiorców, którzy wezmą udział w VII edycji konkursu „Mój sposób na biznes”. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe i nieodpłatną promocję w mediach.

Informacja dla bezrobotnych.

Informujemy, iż aktualnie Sądecki Urząd Pracy posiada środki na realizację bonów, tj. nowych programów skierowanych do osób do 30 roku życia.

Zmiany związane z udzielaniem pomocy de minimis

Szanowni Przedsiębiorcy:

Uprzejmie informujemy, iż od 01.07.2014 r. uległy zmianie zasady udzielania pomocy publicznej przez Sądecki Urząd Pracy.

Projekt pn. „Reintegracja w partnerstwie z przedsiębiorcą”.

Projekt „Reintegracja w partnerstwie z przedsiębiorcą” realizowany jest na podstawie porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych Stopil w Nowym Sączu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Sądeckim Urzędem Pracy w Nowym Sączu w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej &bd

Wolne miejsca na szkolenia z zakresu ECDL START i ECDL CORE

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, iż w ramach projektu pn. „E-umiejętności” (Poddziałanie 9.6.2 PO KL) istnieje jeszcze możliwość skorzystania ze szkoleń komputerowych z zakresu ECDL START oraz ECDL CORE, prowadzących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

„Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135” wstępnie zakwalifikowane osoby

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że w związku z przeprowadzoną rekrutacją na szkolenie pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135” wstępnie zakwalifikowały się następujące osoby:

Sądecki Rynek Pracy 7/2014

Trwać i wytrwać - to motto życiowe wielu uczestników konkursu „Mój sposób na biznes”. To także tytuł jednego z artykułów zamieszczonych w najnowszym numerze miesięcznika Sądecki Rynek Pracy.

Podejmowanie działalności gospodarczej.

Sądecki Urząd Pracy informuje, że w związku dużym zainteresowaniem osób bezrobotnych otrzymaniem dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz ograniczoną ilością środków przeznaczonych na realizację tego programu, prosimy o nieskładanie „Ankiet dla osób zgłaszających zamiar podjęcia działalności gospodarczej”.

Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

27 maja weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa wprowadza szereg nowych instrumentów, wprowadza także funkcję doradcy klienta i ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnych.