Aktualności


Zmiany związane z udzielaniem pomocy de minimis

Szanowni Przedsiębiorcy:

Uprzejmie informujemy, iż od 01.07.2014 r. uległy zmianie zasady udzielania pomocy publicznej przez Sądecki Urząd Pracy.

Informacja dla bezrobotnych.

Informujemy, iż aktualnie Sądecki Urząd Pracy posiada środki na realizację bonów, tj. nowych programów skierowanych do osób do 30 roku życia.

Informacja dla pracodawców

Informujemy, iż aktualnie Sądecki Urząd Pracy posiada środki na realizację bonów, tj. nowych programów skierowanych do osób do 30 roku życia.

Podejmowanie działalności gospodarczej.

Sądecki Urząd Pracy informuje, że w związku dużym zainteresowaniem osób bezrobotnych otrzymaniem dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz ograniczoną ilością środków przeznaczonych na realizację tego programu, prosimy o nieskładanie „Ankiet dla osób zgłaszających zamiar podjęcia działalności gospodarczej”.

Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

27 maja weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa wprowadza szereg nowych instrumentów, wprowadza także funkcję doradcy klienta i ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnych.

Wolne środki na zorganizowanie czteromiesięcznych staży.

Szanowni Pracodawcy i Bezrobotni!

Sądecki Urząd Pracy informuje, że limit środków przeznaczonych w 2014 r. na realizację staży, których termin realizacji planowany był na okres do dnia 01.06.2014 r. został w całości rozdysponowany.

Sądecki Rynek Pracy 7/2014

Trwać i wytrwać - to motto życiowe wielu uczestników konkursu „Mój sposób na biznes”. To także tytuł jednego z artykułów zamieszczonych w najnowszym numerze miesięcznika Sądecki Rynek Pracy.

„MÓJ SPOSÓB NA BIZNES” po raz siódmy

Siedem” uchodzi za liczbę szczęśliwą. Siódemka może się okazać bardzo szczęśliwa dla sądeckich przedsiębiorców, którzy wezmą udział w VII edycji konkursu „Mój sposób na biznes”. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe i nieodpłatną promocję w mediach.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE „SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG 135”

Dział Usług Rynku Pracy informuje, iż w okresie od 17.07.2014 r. do 31.07.2014 r prowadzi nabór na szkolenie pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”.